Szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Kurs KPP

Uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Planowany Termin: --.--.----

Kierowanie Ruchem

Kurs upoważnia do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze.

Planowany Termin: --.--.----

Podstawowy Strażaka

Szkolenie podstawowe OSP-Ukończenie tego pozwala członkom OSP na udział w działaniach ratowniczych.

Planowany Termin: --.--.----

Sternik Motorowodny

Ukończenie upoważnia do prowadzenia jachtów motorowych (i skuterów wodnych) po wodach śródlądowych bez ograniczeń mocy silnika.

Planowany Termin: --.--.----

Drwal

Kurs pilarza – drwala -uprawnia do samodzielnej ścinki drzew stojących, zagadnienia pielęgnacji drzew i krzewów, obsługi pił mechanicznych.

Planowany Termin: --.--.----

Nurkowe

Założeniem kursu jest nie tylko nauka nurkowania, ale sprawia przyjemności jego uczestnikom, którzy w prosty sposób mogą zdobyć odpowiednią wiedzę.

Planowany Termin: --.--.----